Právní službyy

  • Občanské právo 

  • Právo obchodních korporací 

  • Bytové právo a právo nemovitostí 

  • Rodinné právo, rozvody, společné jmění manželů, výchova, výživné 

  • Dědické právo 

  • Zastupování před soudy a správními orgány 

  • Insolvenční právo, výkon rozhodnutí, exekuce 

  • Zastupování obětí trestných činů – poškozených v trestním řízení 

  • Právní pomoc městům a obcím

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024