Informace pro klienty spotřebitele

Česká advokátní komora byla na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb, pokud mezi advokátem a spotřebitelem nedojde k dohodě. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů s mediátorem, pokud nedojde k dohodě ohledně předmětu spotřebitelského sporu, je Česká obchodní inspekce. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.coi.cz

 

 

Created by Roman Kunert and his team | Powered by PublicMC | Supported by MediaMC | © 2005 - 2024