Rodinné právo, rozvod, společné jmění manželů, výchova, výživné

Nabízíme komplexní poradenství v souboru právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny.

V oblasti rodinného práva poskytujeme právní služby zejména v následujících situacích:

  • zastupování v řízení o rozvod manželství, včetně komunikace s protistranou, 
  • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů, 
  • řízení o stanovení výživného zletilých či nezletilých dětí, neprovdané matky, manžela či manželky, anebo   rozvedeného manžela či manželky, anebo jiných blízkých příbuzných, 
  • zastupování v opatrovnických sporech, 
  • soupis veškerých dohod a smluv z oblasti práva rodinného, včetně dohody řešící rozdělení majetku   manželů pro dobu po rozvodu a určení práv a povinností rozvedených manželů ve vztahu k nezletilému   dítěti, 
  • soupis předmanželské smlouvy, 
  • rozvod manželství a výživné na dítě.

 

 

Created by Roman Kunert and his team | Powered by PublicMC | Supported by MediaMC | © 2005 - 2024