Nadstandardní služby

Poskytujeme rozšířený servis k právním službám. Provádíme:

  • ověřování podpisů, 
  • autorizovanou konverzi dokumentů, 
  • úschovu finančních prostředků

Disponujeme knihou o prohlášeních o pravosti podpisu. Ověřujeme zejména podpisy stran u smluv, které pro klienty připravujeme, nejčastěji u kupních smluv týkajících se převodu nemovitých věcí. Ověřování podpisů může probíhat v našem sídle, či na jakémkoliv jiném smluveném místě (např. pokud se druhá strana nemůže z vážného důvodu k podpisu osobně dostavit).

Provádíme autorizovanou konverzi dokumentů v souladu se zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Autorizovanou konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby, nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikne, má stejné právní účinky jako ověřená kopie.

Nabízíme úschovu finančních prostředků na zvláštní advokátní účet. Uschované finanční prostředky jsou uloženy na zvláštních účtech advokátních úschov, a to na úročených nebo neúročených, dle dohody s klientem. Uschované finanční prostředky jsou pojištěny podle příslušných právních předpisů, až do výše 5.000.000,- Kč.

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024