Mám zájem, jak mohu zahájit mediaci

V případě Vašeho zájmu o mediaci nás kontaktujte. Bezplatně a nezávazně s Vámi Vaši situaci zkonzultujeme, posoudíme její vhodnost pro mediaci a případně s Vámi projednáme podrobnosti.

Následně mediátor kontaktuje druhého účastníka s nabídkou mediace a s vysvětlením celého procesu. V případě souhlasu všech stran s mediací je uzavřena dohoda o mediaci, jež vymezuje pravidla a postup.

Mediační setkání se plánují podle časových možností stran, bývá potřeba opakovaného setkání k vyřešení situace. Dohody však může být dosaženo v horizontu několika týdnů od zahájení mediace.

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024