Kauzy vhodné pro mediaci

Mediace není soudním procesem, a proto se pro ni nehodí všechny kauzy. Pro mediaci jsou vhodné zejména (ale nikoliv výhradně) kauzy, týkající se například následujících situací:

  • spoluvlastnictví: nakládaní se společnou věcí, vypořádání spoluvlastnictví, 
  • dohody mezi dědici o vypořádání dědictví, 
  • neshody zaměstnavatele se zaměstnancem, nebo zaměstnanci mezi sebou, 
  • spotřebitelské věci: např. reklamace zboží, 
  • sousedské neshody, 
  • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, 
  • péče o nezletilé děti, styk rodičů či jiných příbuzných či osob blízkých s dětmi, 
  • obchodní záležitosti: např. neshody mezi vlastníky, či spory s nejistým výsledkem soudního řízení

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024