Insolvenční právo, výkon rozhodnutí, exekuce

V oblasti insolvenčního, exekučního práva a výkonu rozhodnutí poskytujeme právní služby zejména v následujících situacích:

  • řízení insolvenční – zejm. soupis insolvenčního návrhu (včetně návrhu na povolení oddlužení, tzv.   „osobní bankrot“), přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, vysvětlení procesu insolvence, 
  • zastupování před exekučním či insolvenčním soudem, 
  • řízení exekuční a vykonávací – soupis návrhu na zahájení exekuce/ výkonu rozhodnutí; odvolání; návrhu   na odklad/ zastavení exekuce/ výkonu rozhodnutí, 
  • vyjednávání s dlužníky (případně věřiteli), 
  • poradenství v exekučním či insolvenčním řízení a zastupování v incidenčních sporech, 
  • insolvenční návrh za věřitele či dlužníka, 
  • obrana proti neoprávněným návrhům, obrana proti průtahům

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024