Dědické právo

V oblasti dědického práva poskytujeme právní služby zejména v následujících oblastech:

  • závěti a vydědění: včetně soupisu a zprostředkování založení listin u notáře, 
  • nabývání dědictví, 
  • ochrana oprávněného dědice, 
  • zastupování v dědickém řízení u notáře a u dědického soudu, 
  • zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění, 
  • zastupování v dalších dědických sporech, zejména o rozsah dědictví nebo uplatnění dědického práva

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024