Co je mediace

Mediace je jedním ze způsobů mimosoudního řešení sporů. Je vedena nezávislou třetí osobou, mediátorem, který stranám pomáhá v jejich situaci hledat smírné řešení, výhodné pro obě strany.

V průběhu mediace mediátor pomáhá stranám spolu komunikovat, pochopit jeden druhého, vyjádřit jejich očekávání, zkušenosti a potřeby a pomáhá jim hledat kreativní, pro všechny strany přijatelná řešení.

Proces mediace je veden neveřejně, pouze za účasti stran a mediátora. Mediátor nehodnotí, a to ani sdělení, nápady či názory stran, mediátor však strany orientuje na jejich potřeby a zájmy. V mediačním jednání jde o emočně vypjaté situace, po odeznění emocí se situace uklidní a strany jsou schopny dojít k dohodě.

Jen strany samotné znají svoji situaci nejlépe a nejlépe také ví, jaké jsou jejich potřeby a jaké řešení je pro jejich život nejlepší a nejvhodnější.

V případě úspěchu je výsledkem písemná mediační dohoda, řešící situace, které byly předmětem mediace. Dohodu je možno učinit vykonatelnou, tj. bude mít stejnou právní váhu, jakou má rozsudek soudu

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024