O NÁS

JUDr. Táňa Šůsová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012, na které získala též titul JUDr.

Již během studia sbírala zkušenosti jako asistentka advokáta v advokátní kanceláři Kavinek & partneři, v.o.s., absolvovala stáž u Okresního soudu v Karlových Varech. Praxi získala také jako právnička neziskové organizace Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, kde pracovala téměř šest let.

Po ukončení svého studia nastoupila na pozici advokátní koncipientky do advokátní kanceláře Olejníček et Soter Legal. Zde se zaměřovala na občanské právo, správní právo, závazkové právo, insolvenční právo, právo nemovitostí, procesní právo, rodinné právo, právní pomoc městům a obcím. Její hlavní náplní činnosti bylo soupis žalob a opravných prostředníků, vymáhání pohledávek, zastupování u soudů, soupis právních rozborů, příprava a soupis prohlášení vlastníka budovy, soupis kupních a nájemních smluv.

Jako advokátní koncipientka pracovala poté v advokátní kanceláři Mgr. Zuzany Fantové, LL.M., kde se zaměřovala na občanské právo hmotné i procesní, právo obchodních korporací a bytových družstev, rodinné právo, závazkové právo a právo k nemovitým věcem.

V r. 2014 absolvovala kurz mediace a od té doby prošla desítkou mediačních tréninků, vedených kouči a zapsanými mediátory. V r. 2015 složila na Ministerstvu spravedlnosti ČR mediační zkoušku a od téhož roku je zapsanou mediátorkou.

V r. 2015 složila advokátní zkoušku a stala se advokátkou.

Nyní se ve své advokátní praxi zaměřuje na právo občanské, bytové, právo nemovitostí, dědické, rodinné, společné jmění manželů a rozvody, závazkové právo, exekuce a insolvence (zejména oddlužení, tzv. „osobní bankrot“).

Jako zapsaná mediátorka vede mediační setkání.

Oblasti insolvenčního práva, konkr. problematice oddlužení fyzických osob, se dále věnuje i v rámci postgraduálního právnického studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024