Bytové právo a právo nemovitostí

Pro své klienty zajišťujeme komplexní služby, zejména převody a přechody nemovitých věcí. Zajistíme a profesionálně zpracujeme veškerou dokumentaci spojenou s prodejem, koupí, pronájmem nebo zástavou nemovité věci.

V oblasti bytového práva a práva nemovitostí poskytujeme právní služby zejména v následujících situacích:

 • soupis a revize smluv, týkajících se nemovitých věcí, 
 • převod jednotek (koupě a prodej, darování, směna, vypořádání podílového spoluvlastnictví, zřízení výměnku či doživotního práva bydlení), 
 • převody členských práv v bytových družstvech, 
 • nájmy a podnájmy, 
 • společný nájem bytu manželi, včetně jeho vypořádání, 
 • přechody nájmu bytu na další osoby, 
 • výpovědi z nájmu i podnájmu (právní pomoc pro pronajímatele, nájemce i podnájemce), 
 • vyklizení bytů a nebytových prostor, 
 • smlouvy o dílo, týkající se jednotek či nemovitých věcí, 
 • zástavní smlouvy k bytům a vymáhání práv zástavních věřitelů, 
 • právní problematika bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, 
 • převody vlastnictví a spoluvlastnictví vč. kompletního právního servisu – koupě, prodej darování, směny,   vypořádání spoluvlastnictví 
 • vztahy mezi spoluvlastníky – smlouvy o hospodaření se společnou nemovitostí, zrušení spoluvlastnictví, 
 • věcná břemena, zástavní a předkupní práva, 
 • vydržení vlastnického práva, 
 • zastupování v řízení s katastrálními úřady, 
 • zastupování ve sporech z vlastnických či spoluvlastnických vztahů, 
 • zastupování ve sporech týkajících se problematiky nemovitých věcí,

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024