Výhody mediace

  • rychlost, 
  • snížení nákladů, 
  • jednání plánovaná podle časových možností stran, 
  • vysoká úspěšnost nalezení dohody, 
  • obsah dohody podle přání stran, 
  • zlepšení komunikace stran, 
  • neveřejnost, 
  • důvěrnost, 
  • v případě neúspěchu možnost pokračovat v soudním řízení

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024