Souhlasím se shromažďováním a zpracováním souborů cookies, které zpracovává společnost Google v souladu se svými Zásadami. Více informací ZDE. Rozumím

PRÁVNÍ SLUŽBY

Občanské právo 
Právo obchodních korporací 
Bytové právo a právo nemovitostí 
Rodinné právo, rozvody, společné jmění manželů, výchova, výživné 
Dědické právo 
Zastupování před soudy a správními orgány 
Insolvenční právo, výkon rozhodnutí, exekuce 
Zastupování obětí trestných činů – poškozených v trestním řízení 
Právní pomoc městům a obcím

 

 

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2022